Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma: „Bilateral Cooperation in Teaching and Education“

Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma:Bilateral Cooperation in Teaching and Education

 -          26. – 30. září na Islandu

Studijní návštěva má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky projektové spolupráce v oblasti výuky a vzdělávání. V rámci studijní návštěvy bude možné navštívit partnerská pracoviště na Islandu, seznámit se se zástupci partnerských institucí, jejichž projekt byl podpořen v rámci Programu spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) CZ07. Dále budou prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství v této oblasti. Účastníci studijní návštěvy budou mít možnost navázat a/nebo prohloubit své kontakty na pracoviště zabývající se touto nebo obdobnou problematikou a sdílet praktické zkušenosti z projektové spolupráce, včetně jejích přínosů pro oba partnery, resp. obě partnerské země zapojené do programu Norských fondů a fondů EHP.

Odkaz na program studijní návštěvy najdete ZDE.

Odkaz na text výzvy v ČJ najdete ZDE v AJ najdete ZDE.

Registrace byla ukončena.

 

Zpět