Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Další etapa Fondů EHP  je v přípravě.

Příjemci

Závěrečná konference programu

Publicita a zveřejňování informací

Závěrečné zprávy

Podpořené projekty

Podpora v rámci Fondu na podporu bilaterální spolupráce na programové úrovni (Opatření B) 

Fond na podporu bilaterální spolupráce na národní úrovni

Příručky, pokyny k realizaci

Změnová řízení v projektech

Ze zkušeností žadatelů a příjemců

 

Závěrečná konference v rámci programu Spolupráce škol a stipendia, CZ07 Norské fondy a fondy EHP

Srdečně Vás zveme na Závěrečnou konferenci v rámci programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07), která se bude konat 7. prosince. Místo konání je Masarykova kolej, Thákurova 550/1, Praha. Více informací o konferenci naleznete ZDE.

 


Publicita a zveřejňování informací

Příjemce učiní opatření k zpřístupňování informací o projektu na internet (včetně jejich pravidelné aktualizace), buď prostřednictvím speciálních internetových stránek, nebo prostřednictvím vyhrazené stránky na existujících internetových stránkách s informacemi v českém a anglickém jazyce.

Příjemci se při realizaci PR aktivit řídí těmito dokumenty:

- information on the web shall include information about the project, its progress, achievements and results, the cooperation with Donor State entities, pictures, contact information and a clear reference to the Programme and the financial mechanism

  • Příslušným ustanovením grantové smlouvy

 


Závěrečné zprávy projektů ICP, MOP

Instrukce k podávání závěrečných zpráv projektů ICP a MOP najdete zde. Příjemce u projektů ICP a MOP dále žádáme o vyplnění evaluačního formuláře k bilaterálním vztahům projektu zde a jeho vložení v elektronické podobě do příloh Závěrečné zprávy a zaslání tištěné verze s podpisem poštou. Příjemce MOP je dále žádán o vyplnění přehledu k jednotlivým mobilitám a vložení do příloh Závěrečné zprávy projektu. Jednotliví účastníci projektů MOP rovněž vyplňují Evaluační formuláře dle typu mobility (student/pracovník) ke stažení zde.

 Povinnou součástí podání Závěrečné zprávy projektu je také vyplnění online dotazníku zde.

 

Závěrečné zprávy u individuálních mobilit INS a INP

Příjemci projektů INS a INP kromě závěrečné zprávy předložené prostřednictvím IS CEDR dále vyplňují evaluační formuláře zde.

 

Individuální mobility studentů – INS:

Příjemci projektů INS vyplňují a odevzdávají závěrečnou zprávu v IS CEDR. Návod na její vyplnění je zde.

 

Povinné přílohy závěrečné zprávy jsou:   Letter of confirmation

                                                                        Evaluation sheet for students 

 

Závěrečnou zprávu je nutné podat v elektronické formě v IS CEDR ve lhůtě, která je stanovena v grantové smlouvě. Ve vytištěné verzi poštou se posílá:

-          Podepsaný formulář zprávy (vygenerovaný dokument ve wordu, v přílohách závěrečné zprávy v IS CEDR (název: Dokument zprávy o realizaci projektu)

-          Letter of confirmation (nemusí být originál)

-          Evaluation sheet (nemusí být originál)

 

Dotazy k obsahové části zprávy INS směřujte na katarina.slaninova@dzs.cz. Dotazy k finanční části zprávy (ŽOP – žádost o platbu) směřujte na maria.jezkova@dzs.cz.

 


Podpořené projekty

Seznam podpořených projektů a individuálních mobilit v rámci Výzvy 2014A naleznete zde, v rámci Výzvy 2014B zde, v rámci Výzvy 2015A zde a v rámci Výzvy 2015B zde.


Podpora v rámci Fondu na podporu bilaterální spolupráce na programové úrovni (Opatření B) 

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni má za cíl usnadnit navazování a upevňování kontaktů a partnerství, výměnu, sdílení a předávání znalostí, zkušeností a osvědčených postupů mezi subjekty v České republice a subjekty v donorských zemích. Jedná se zejména o organizaci seminářů, studijních cest nebo jiných akcí ze strany zprostředkovatele programu.

V rámci bilaterálního fondu v nejbližší době nabízíme podporu účasti na studijní návštěvě do Norska.

Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma:Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education

Termín studijní návštěvy: 10. – 14.10.2016

Místo: Norsko

Termín pro registraci:  16.9.2016  

Studijní návštěva má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky projektové spolupráce v oblasti technických věd.   V rámci studijní návštěvy bude možné navštívit partnerská pracoviště v Norsku, seznámit se se zástupci partnerských institucí, jejichž projekt byl podpořen v rámci Programu spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) CZ07. Dále budou prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství v této oblasti. Účastníci studijní návštěvy budou mít možnost navázat a/nebo prohloubit své kontakty na pracoviště zabývající se touto nebo obdobnou problematikou a sdílet praktické zkušenosti z projektové spolupráce, včetně jejích přínosů pro oba partnery, resp. obě partnerské země zapojené do programu Norských fondů a fondů EHP.

Odkaz na registraci, program a další informace ZDE a v Newsletteru

Odkaz na program studijní návštěvy najdete ZDE.

Odkaz na text výzvy v ČJ najdete ZDE v AJ najdete ZDE.

Registrace viz ZDE.

Kapacita studijní návštěvy je v této chvíli naplněna. Vaše registrace bude zařazena na seznam náhradníků. O výsledku Vás budeme informovat po uzávěrce registrace.

 

Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma:Bilateral Cooperation in Teaching and Education

 26. – 30. září na Islandu

Studijní návštěva má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky projektové spolupráce v oblasti výuky a vzdělávání. V rámci studijní návštěvy bude možné navštívit partnerská pracoviště na Islandu, seznámit se se zástupci partnerských institucí, jejichž projekt byl podpořen v rámci Programu spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) CZ07. Dále budou prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství v této oblasti. Účastníci studijní návštěvy budou mít možnost navázat a/nebo prohloubit své kontakty na pracoviště zabývající se touto nebo obdobnou problematikou a sdílet praktické zkušenosti z projektové spolupráce, včetně jejích přínosů pro oba partnery, resp. obě partnerské země zapojené do programu Norských fondů a fondů EHP.

Odkaz na program studijní návštěvy najdete ZDE.

Odkaz na text výzvy v ČJ najdete ZDE v AJ najdete ZDE.

Registrace byla ukončena.

 

Podpora účasti na semináři Outreach Event dne 10. června v Bruselu pro příjemce v rámci programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce informuje o možnosti podpory pro konečné příjemce schválených projektů v rámci programu CZ07 a jejich projektové partnery na semináři, který se koná dne 10. června 2016 v Bruselu. Cílem semináře je informovat o výsledcích programu a představě o budoucím nastavení programu v jeho připravované 3. etapě. Účast na semináři přispěje k možnosti navazování kontaktů na mezinárodní úrovni, sdílení zkušeností a dobré praxe. Podpořena může být maximálně účast 2 zástupců z České republiky a jejich partnerů z Norska (maximálně tedy 4 osob) z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (CZ07). Účastníkům budou uhrazeny cestovní výdaje (reálné výdaje do 25 000 Kč na osobu) a výdaje na ubytování za účelem zajištění jejich účasti na semináři.

Zájemci o podporu účasti na semináři se mohou registrovat prostřednictvím odkazu níže do 12.5.2016.

Odkaz na registraci ZDE.

Pozvánka na seminář ZDE.

Bližší informace o programu semináře: 

http://siu.no/eng/About-SIU/Events/2016/EEA-and-Norway-Grants-Scholarship-Programme-seminar-in-Brussel-10-June-2016 

 

Studijní návštěva v Norsku na téma „Bilateral Cooperation in the Field of Technology“ financovaná z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Opatření B) v rámci Norských fondů a fondů EHP (CZ07)

13. – 17. června 2016 v Norsku (Bergen, Stavanger a Trondheim)

Studijní návštěva má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky projektové spolupráce v oblasti technických věd.   V rámci studijní návštěvy bude možné navštívit partnerská pracoviště v Norsku, seznámit se se zástupci partnerských institucí, jejichž projekt byl podpořen v rámci Programu spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) CZ07. Dále budou prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství v této oblasti. Účastníci studijní návštěvy budou mít možnost navázat a/nebo prohloubit své kontakty na pracoviště zabývající se touto nebo obdobnou problematikou a sdílet praktické zkušenosti z projektové spolupráce, včetně jejích přínosů pro oba partnery, resp. obě partnerské země zapojené do programu Norských fondů a fondů EHP.

Odkaz na program studijní návštěvy najdete ZDE.

Odkaz na text výzvy v ČJ najdete ZDE, v AJ najdete ZDE.

Odkaz na registraci najdete ZDE.

 

Seminář pro příjemce a další zájemce na téma „Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education“

Dům zahraniční spolupráce srdečně zve na seminář na téma „Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education“, který se uskuteční dne 28. dubna 2016 v Brně. Cílovou skupinou semináře jsou držitelé grantu v rámci programu CZ07 a další zástupci institucí v České republice a donorských zemích (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Seminář má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky společného zájmu týkající se otázek životního prostředí řešených v rámci projektů bilaterální spolupráce.

Bližší informace o semináři – viz text výzvy zde a program zde.

Odkaz na registraci: zde

 

Seminář pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) konaný dne 12. 11. 2015

V rámci semináře pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) konaného dne 12. 11. 2015 byly prezentovány podpořené projekty TIME, Education collaboration in mechanical engineering a projekt METMAS od VUT v Brně.

Zástupce Ministerstva financí České republiky představil Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni a programme areas, zástupci Norských fondů a fondů EHP připravili předběžné vyhodnocení programu, dále účastníky seznámili s postupem jak podat žádost o změnu projektu a jak podat závěrečnou zprávu.

 


Fond na podporu bilaterální spolupráce na národní úrovni 

Obnovení 3. Výzvy – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
 
Na základě realokace úspor v programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. 3. Výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků.
 
Více informací, text výzvy, pokyny pro žadatele a standardizované přílohy žádosti naleznete ZDE a v Newsletteru.

 

Základní informace o Fondu:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci

 


Příručky, pokyny k realizaci

Příjemci se při realizaci a finančním čerpání v rámci projektů řídí textem grantové a partnerské smlouvy, dále pak Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci programu CZ07, Pokynem NKM k VZMR financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014  a Pokynem NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Závazné je přitom to ustanovení, který je v daném ohledu přísnější. V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

Návod jak vyplnit závěrečnou zprávu naleznete zde.

 


Změnová řízení v projektech

V případě, že potřebujete udělat změny v projektu/ mobilitě, je třeba se řídit pokyny v Příručce pro žadatele a příjemce , str. 37.

Žádost o změnu se podává elektronicky v systému CEDR. Postup pro podání žádosti o změnu naleznete zde

 


Ze zkušeností žadatelů a příjemců

Jako příklad projektové spolupráce  uvádíme projekt mobilit 1. LF Univerzity Karlovy , projekt institucionální spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze a projekt institucionální spolupráce METMAS Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Univerzity v Agderu (UiA), jež byly podpořeny v rámci programu Spolupráce škol a stipendia.

Rozhovor se stipendistou Programu spolupráce škol a stipendia naleznete zde.

Získejte základní informace o programu a inspirujte se v mimořádném newsletteru Mozaika ze zkušeností příjemců programu.

Kompendium projektů

Kompendium projektů představuje 77 projektů podpořených v rámci čtyř výzev vyhlášených v letech 2014 a 2015. Účelem této publikace je ukázat přínos těchto projektů k posílení lidského kapitálu a vzdělanostní základny a bilaterální spolupráce prostřednictvím bilaterálních projektů a jejich výsledků. Projekty jsou zastoupeny v různých oborech: humanitní vědy, sociální vědy, přírodní a formální vědy, aplikované vědy a profese.

Kompendium je určeno k šíření dobré praxe, osvědčených postupů spolupráce a k podpoře navazování budoucí projektové spolupráce. Ke stažení ZDE.