Předběžné výsledky výzvy k registraci na seminář pro příjemce v rámci Norských fondů a fondů EHP (CZ07)

V rámci výzvy byla nabídnuta možnost účasti na evaluačních seminářích pro příjemce grantu ve dnech 28.10.2015 a 12.11.2015.

Vzhledem k malému zájmu o účast na semináři dne 28.10.2015 u konečných příjemců v rámci programu CZ07 a jejich zahraničních partnerů bude tento seminář sloučen se seminářem dne 12.11.2015. 

Registrace na seminář byla ukončena dne 12.10.2015, nicméně případní další zájemci se mohou obracet na paní Ing. Markétu Dědovou prostřednictvím e-mailové adresy marketa.dedova@dzs.cz.

Zpět