Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Odkazy

Norské fondy a fondy EHP

Vstup do informačního systému pro předkládání žádostí

Obecné odkazy

Pokyny Národního kontaktního místa závazné pro program CZ07

 Island

Lichtenštejnsko

 

Jiné stipendijní nabídky:

Stipendia pro studenty norského jazyka 

Norské centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání – SIU uděluje každoročně stipendia pro studenty norského jazyka a příbuzných témat. Bližší informace v podobě rozhovoru se současnými stipendisty nalezneteZDE.

Stipendia pro podporu výzkumných pobytů doktorandů v Norsku - Yggdrasil

Více informací naleznete ZDE.