Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Další etapa Fondů EHP  je v přípravě.

Odkazy

Norské fondy a fondy EHP

Vstup do informačního systému pro předkládání žádostí

Obecné odkazy

Pokyny Národního kontaktního místa závazné pro program CZ07

 Island

Lichtenštejnsko

 

Jiné stipendijní nabídky

Stipendia pro studenty norského jazyka 

Norské centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání – SIU uděluje každoročně stipendia pro studenty norského jazyka a příbuzných témat. Bližší informace v podobě rozhovoru se současnými stipendisty nalezneteZDE.

Stipendia pro podporu výzkumných pobytů doktorandů v Norsku - Yggdrasil

Více informací naleznete ZDE.