30. 11. 2018

Kdo má podepisovat Prohlášení v projektových žádostech VŠ?

Standardně by měl Prohlášení podepisovat rektor VŠ.  Prohlášení však může být podepsáno i děkanem a to v případě, že děkan disponuje pověřením od rektora. Toto pověření je potřeba doložit k žádosti.