30. 11. 2018

Můžu jako pedagogický pracovník univerzity stínovat pracovníka na základní nebo mateřské škole za účelem výzkumu?

V rámci výzvy norských fondů jsou způsobilé partnerské instituce pouze instituce na terciární úrovni vzdělávání. Partnerská instituce však může mít uzavřenou smlouvu s jinou institucí (například základní nebo mateřskou školu, kam například vysílá své pracovníky/studenty za účelem realizace praxí/stínování. Tuto smlouvu je možné uzavřít i nově za účelem realizace činností v souvislosti se schváleným grantem. Spolupráce však bude zaštítěna ze strany oprávněných institucí. Finanční prostředky mohou čerpat pouze oprávněné instituce, jejich pracovníci a studenti (tam, kde je to relevantní).