30. 11. 2018

K registraci právnické osoby potřebujeme kvalifikovaný elektronický certifikát. Co to je?

Kvalifikovaný elektronický certifikát je potřeba k založení žadatelského účtu právnické osoby a také k podpisu žádosti. Certifikát může být zaměstnanecký (vydán zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci) nebo osobní (zaměstnanec vlastní osobní certifikát nebo si ho sám zařídí – nemusí být spojen se zaměstnavatelskou institucí). V současné době jsou v ČR akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydávat:

1. První certifikační autorita, a. s.
IČ: 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
http://www.ica.cz/

2. Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
http://www.postsignum.cz/index.php

3. eIdentity a. s.
IČ: 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
130 00 Praha 3
https://www.eidentity.cz/app