FAQ

30. 11. 2018

Jak mám postupovat při registraci do databáze CEDR?

Při registrace záleží na typu aktivity, o který máte zájem. Pokud chcete podat žádost o Projekty mobilit, Projekty institucionální spolupráce nebo Přípravné návštěvy, je potřeba zaregistrovat jako žadatele instituci – právnickou osobu. Pokud chcete žádat o individuální mobilitu pracovníků nebo studentů, registrujete se jako fyzická osoba.

Možnost 1 – registrace právnické osoby s IČ: V případě, že žadatelem je univerzita (ne konkrétní fakulta, ani katedra), registruje se jako právnická osoba s IČ. K registraci je potřeba elektronický certifikát, který obsahuje stejné IČ jako daná instituce.

Možnost 2 – registrace právnické osoby bez IČ:  Jednotlivé fakulty a katedry se registrují jako žadatelé bez IČ. K registraci právnické osoby bez IČ je potřeba elektronický kvalifikovaný certifikát. Tento certifikát nemusí obsahovat IČ.

Možnost 3 – registrace fyzické osoby bez IČ: pro individuální žadatelé.