30. 11. 2018

Univerzita má jenom jedno IČO, může se tedy podat jenom jeden projekt za celou univerzitu?

Jako žadatelé se mohou zaregistrovat také jednotlivé fakulty nebo katedry univerzity. V tom případě žadatelé zvolí možnost registrace jako PRÁVNICKÁ OSOBY BEZ IČ.
Pak si každý žadatel může podat jednu projektovou žádost v rámci projektů mobilit a jednu v rámci projektů institucionální spolupráce.