FAQ

30. 11. 2018

Jaký je postup při podávání žádosti?

         Projekty mobilit, Projekty institucionální spolupráce

Žádosti (včetně příloh)se podávají v elektronické podobě v IS CEDR, pouze originál podepsaného Prohlášení (Declaration) se posílá i v papírové podobě běžnou poštou. Pro registraci do systému potřebujete platnou emailovou adresu. Další požadavky pro registraci právnické osoby (elektronický certifikát) jsou popsány výše ve FAQ. Po registraci je potřeba zvolit konkrétní výzvu a aktivitu, v rámci kterých bude žádost podána. Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce. Jednotlivé záložky žádosti se vyplňují zleva doprava, nejdřív spodní řádek, následně vrchní.  Je potřeba také vyplnit údaje o bankovním účtu (v menu na levé straně – Bank account) a vložit povinné přílohy (v menu Attachments na levé straně).

Pro ověření, jestli je žádost kompletně vyplněna, včetně údajů o bankovním účtu a příloh, je možné použít ikonu CHECK na horní liště.

Když je žádost správně a kompletně vyplněna, je potřeba udělat následující kroky:

1.Pomocí ikony GENERATE APPLICATION FORM IN PDF vygenerovat dokument žádosti v PDF formátu. Tento dokument se uloží v přílohách jako Application form. Pokud bude v žádosti něco změněno, je potřeba opět vygenerovat dokument Application form s aktuálními informacemi. Vygenerování dokumentu neznamená, že žádost byla podána.

2. Dokument žádosti v PDF je potřeba podepsat elektronickým podpisem – ikona SIGN v detailu žádosti.

3.Žádost je potřeba podat pomocí ikony SUBMIT na horní liště. Po podání žádosti se změní status žádosti na „žádost podána“.

         Individuální žádosti pracovníků/ studentů

Žádosti včetně všech příloh se podávají v elektronické podobě v IS CEDR a také v papírové podobě, kterou je potřeba doručit DZS běžnou poštou nebo osobně. Pro registraci do systému slouží platná emailová adresa.  Po registraci je potřeba zvolit konkrétní výzvu a aktivitu, v rámci kterých bude žádost podána. Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce. Jednotlivé záložky žádosti se vyplňují zleva doprava, nejdřív spodní řádek, následně vrchní.  Je potřeba také vyplnit údaje o bankovním účtu (v menu na levé straně – Bank account) a vložit povinné přílohy (v menu Attachments na levé straně).

Pro ověření, jestli je žádost kompletně vyplněna, včetně údajů o bankovním účtu a příloh, je možné použít ikonu CHECK na horní liště.

Když je žádost správně a kompletně vyplněna, je potřeba udělat následující kroky:

1)      Pomocí ikony GENERATE APPLICATION FORM IN PDF vygenerovat dokument žádosti v PDF formátu. Tento dokument se uloží v přílohách jako Application form. Pokud bude v žádosti něco změněno, je potřeba opět vygenerovat dokument Application form s aktuálními informacemi. Vygenerování dokumentu neznamená, že žádost byla podána.

2)      Žádost je potřeba podat pomocí ikony SUBMIT na horní liště. Po podání žádosti se změní status žádosti na „žádost podána“.

 

         Přípravné návštěvy

Žádosti (včetně příloh) se podávají v elektronické podobě v IS CEDR. Pro registraci do systému potřebujete platnou emailovou adresu. Další požadavky pro registraci právnické osoby (elektronický certifikát) jsou popsány výše ve FAQ. Po registraci je potřeba zvolit konkrétní výzvu a aktivitu, v rámci kterých bude žádost podána. Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce. Jednotlivé záložky žádosti se vyplňují zleva doprava, nejdřív spodní řádek, následně vrchní.  Je potřeba také vyplnit údaje o bankovním účtu (v menu na levé straně – Bank account) a vložit povinné přílohy (v menu Attachments na levé straně).

Pro ověření, jestli je žádost kompletně vyplněna, včetně údajů o bankovním účtu a příloh, je možné použít ikonu CHECK na horní liště.

Když je žádost správně a kompletně vyplněna, je potřeba udělat následující kroky:

1.Pomocí ikony GENERATE APPLICATION FORM IN PDF vygenerovat dokument žádosti v PDF formátu. Tento dokument se uloží v přílohách jako Application form. Pokud bude v žádosti něco změněno, je potřeba opět vygenerovat dokument Application form s aktuálními informacemi. Tento dokument v PDF je potřeba vytisknout a nechat podepsat statutárním zástupcem. Podepsaný dokument je potřeba naskenovat a vložit do příloh žádosti jako „Other“. 

Vygenerování dokumentu neznamená, že žádost byla podána.

2.Dokument žádosti v PDF je potřeba podepsat elektronickým podpisem – ikona SIGN v detailu žádosti.

3.Žádost je potřeba podat pomocí ikony SUBMIT na horní liště. Po podání žádosti se změní status žádosti na „žádost podána“.