FAQ

30. 11. 2018

Jakým způsobem se vyplňuje záložka Logical Framework?

V záložce Logical Framework je potřeba vyplnit následující:

Baseline – výchozí hodnota indikátoru, která je vždy 0.

Target value – cílová hodnota, která bude dosažena uskutečněním mobility/ projektu (např. počet osob, které získají kredity/ počet publikovaných článků apod). Vyplňuje se číselná hodnota 1 (v případě počtu osob, kteří získají kredity/ připravují dizertační práci/ zvýši kompetence) nebo jiná číselná hodnota podle skutečnosti (příprava 2 článků k publikaci apod.)

Method of verifying – způsob jakým je možné ověřit, že cílová hodnota byla splněna. Uskutečnění mobility se dokládá potvrzením Letter of Confirmation.

Cíle a výstupy projektu by měly být reálné, dosažitelné a měřitelné.