Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

FAQ

Jak si mohu zažádat o změnu v projektu?
Zobrazit odpověď

Které přílohy jsou požadovány v elektronické a které v papírové podobě?
Zobrazit odpověď

Jaké jsou donorské státy v rámci Norských fondů a fondů EHP?
Zobrazit odpověď

Jak se liší způsobilost jednotlivých typů žadatelů v rámci Norských fondů a fondů EHP?
Zobrazit odpověď

Lze navázat spolupráci s výzkumnou institucí?
Zobrazit odpověď

Jak postupovat v případě, kdy hostitelská univerzita odmítá potvrdit studentovi Letter of Acceptance v daném termínu (do uzávěrky výzvy)?
Zobrazit odpověď

Jak mohu přidat uživatele žadatele v IS CEDR?
Zobrazit odpověď

Co dělat, když mi zahraniční univerzita oznámila, že nemá s mou univerzitou uzavřenu partnerskou dohodu a nepřijme mě ke studiu?
Zobrazit odpověď