Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

FAQ

Univerzita má jenom jedno IČO, může se tedy podat jenom jeden projekt za celou univerzitu?
Zobrazit odpověď

K registraci právnické osoby potřebujeme kvalifikovaný elektronický certifikát. Co to je?
Zobrazit odpověď

Můžu jako pedagogický pracovník univerzity stínovat pracovníka na základní nebo mateřské škole za účelem výzkumu?
Zobrazit odpověď

Kdo má podepisovat Prohlášení v projektových žádostech VŠ?
Zobrazit odpověď

Jak mám postupovat při registraci do databáze CEDR?
Zobrazit odpověď

Kdy nejdříve je možné vyjet na studijní pobyt/ začít projekt?
Zobrazit odpověď

Jaké přílohy je potřeba přiložit k žádosti?
Zobrazit odpověď

Jaký je postup při podávání žádosti?
Zobrazit odpověď

Jakým způsobem se vyplňuje záložka Logical Framework?
Zobrazit odpověď

Jak probíhá registrace a podávání žádostí v IS CEDR?
Zobrazit odpověď