Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Norské fondy a fondy EHP jsou v České republice zastoupeny od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU.  Počátek fondů však sahá až do roku 1994, kdy vznikl Evropský hospodářský prostor – EHP (v angličtině EEA – European Economic Area). Za období 2004-2009, které bylo v ČR první, ČR čerpala podporu fondů EHP ve výši 83 milionů euro. Informace k ukončené 1. etapě programu jsou k dispozici zde.

Norsko, kromě přispívání do fondů EHP, založilo taky vlastní, Norské fondy. Primárním cílem Norských fondů a fondů EHP je snižování socioekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterální vztahů mezi ČR a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

Do druhého období, označeného jako 2009-2014, se přidaly i státy příchozí do EU v roce 2007 a 2013. V tomto období na ČR připadlo 132 milionů euro.

V květnu roku 2016 byla podepsána dohoda na třetí období, tj. 2014-2021, a fondy EHP pro ČR připravují 185 milionů euro. Aktuální informace k připravované etapě najdete na stránkách Ministerstva financí ČR.

For English see: http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway-grants/

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí