Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Základní informace

                                           

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond.

Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol.*

Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS. Tento program usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabízí zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

*Informace o dalších programových oblastech jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí ČR či v letáku Norské ambasády, který naleznete ZDE.

 

Indikativní harmonogram

Harmonogram plánovaných výzev  naleznete ZDE.

Dne 29. května 2015 byla vyhlášena poslední mimořádná výzva v rámci programu s uzávěrkou pro předkládání žádostí dne 12. října 2015. Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Jste zástupce vzdělávací instituce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání se zájmem o zapojení do programu?

Využijte času před vyhlášením výzvy produktivně k hledání projektových partnerů prostřednictvím nové databáze k hledání partnerů v programu "Spolupráce škol a stipendia" v rámci Norských fondů a fondů EHP:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search


Aktivity

V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit:

  • Projekty mobilit a stáže
  • Projekty institucionální spolupráce
  • Přípravné návštěvy

Informace k ukončené 1. etapě programu jsou k dispozici zde.

For English version please click here

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí