Kontakty

Facebook Norské fondy a fondy EHP

Telefon:
https://www.facebook.com/EEAandNorwayGrantsScholarship
Programy:
Norské fondy a fondy EHP

Kontaktní e-mail AIA

E-mail:
aiadzscz
Programy:
Akademická informační agentura

Kontaktní e-mail AKTION

E-mail:
aktiondzscz
Programy:
AKTION Česká republika - Rakousko

Kontaktní e-mail AMVIA

E-mail:
amviadzscz
Programy:
Americká vědecká informační agentura

Kontaktní e-mail CEEPUS

E-mail:
ceepusdzscz
Programy:
CEEPUS

Kontaktní e-mail Krajiny češtiny

E-mail:
krajinycestinydzscz
Programy:
Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Kontaktní e-mail KRALEK

E-mail:
kralekdzscz
Programy:
Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Kontaktní e-mail Norské fondy a fondy EHP

E-mail:
eeagrantsdzscz
Programy:
Norské fondy a fondy EHP

Kontaktní e-mail stipendia vlády České republiky

E-mail:
vladnistipendiadzscz
Programy:
Studium cizinců v ČR

Ing. Kamila Abramčuková vedoucí organizačního oddělení, PR

E-mail:
kamilaabramcukovadzscz
Telefon:
+420 221 850 107
Programy:
Erasmus+ O DZS

Dagmar Bauerová hospodářská správa

E-mail:
dagmarbauerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 116
Programy:
O DZS

Karla Benešová odborná referentka

E-mail:
karlabenesovadzscz
Telefon:
+420 221 850 504
Programy:
Akademická informační agentura

Mgr. Tereza Beranová (Keslová) odborná referentka Erasmus+ mládež (projekty spolupráce mládeže KA2; TCA koordinátor)

E-mail:
terezakeslovadzscz
Telefon:
+420 221 850 913
Programy:
Erasmus+

Ladislava Bláhová účetní

E-mail:
ladislavablahovadzscz
Telefon:
+420 221 850 223
Programy:
O DZS

Lenka Bydžovská účetní

E-mail:
lenkabydzovskadzscz
Telefon:
+420 221 850 204
Programy:
O DZS

Mgr. et Mgr. Zuzana Čapková odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
zuzanacapkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 614
Programy:
Erasmus+

Bc. Martina Čepičková (Nebeská) odborná referentka eTwinning

E-mail:
martinacepickovadzscz
Telefon:
+420 221 850 302
Programy:
European Schoolnet Erasmus+

PhDr. Šárka Daňková

E-mail:
sarkadankovadzscz
Telefon:
+420 221 850 513
Programy:
AKTION Česká republika - Rakousko

Ing. Markéta Dědová odborná referentka

E-mail:
marketadedovadzscz
Telefon:
+420 221 850 503
Programy:
Norské fondy a fondy EHP

Mgr. Monika Dolejšová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
monikadolejsovadzscz
Telefon:
+420 221 850 303
Programy:
Erasmus+

Hana Drbalová sekretariát

E-mail:
hanadrbalovadzscz
Telefon:
+420 221 850 102
Programy:
O DZS

Mgr. Michaela Ducháčková odborná referentka Erasmus+ mládež (strukturovaný dialog - KA3)

E-mail:
michaeladuchackovadzscz
Telefon:
+420 221 850 901
Programy:
Erasmus+

Mgr. Lucie Durcová PR - kontakt pro novináře

E-mail:
luciedurcovadzscz
Telefon:
+420 221 850 125
Programy:
O DZS Erasmus+

Mgr. Eleonora Eckart mzdová účetní

E-mail:
eleonoraeckartdzscz
Telefon:
+420 221 850 209
Programy:
O DZS

Tereza Fields Sport a centralizované aktivity

E-mail:
terezafieldsdzscz
Telefon:
+420 221 850 121
Programy:
Erasmus+

Jitka Gartová podatelna

E-mail:
jitkagartovadzscz
Telefon:
+420 221 850 104
Programy:
O DZS

Magda Gratzlová DiS. orgaizační oddělení

E-mail:
magdagratzlovadzscz
Telefon:
+420 221 850 126
Programy:
O DZS

Mgr. Jana Halamová vedoucí oddělení Eurydice

E-mail:
janahalamovadzscz
Telefon:
+420 221 850 618
Programy:
Erasmus+

Helena Hanušová účetní

E-mail:
helenahanusovadzscz
Telefon:
+420 221 850 205
Programy:
O DZS

Ing. Helena Hanžlová odborná referentka

E-mail:
helenahanzlovadzscz
Telefon:
+420 221 850 506, +420 602 169 216
Programy:
AKTION Česká republika - Rakousko

Mgr. Simona Helová veřejné zakázky

E-mail:
simonahelovadzscz
Telefon:
+420 221 850 120

Ing. Lenka Henebergová vedoucí koordinačního odboru

E-mail:
lenkahenebergovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108
Programy:
Erasmus+ O DZS

Mgr. Petr Chaluš odborný referent Euroguidance

E-mail:
petrchalusdzscz
Telefon:
+420 221 850 704
Programy:
Erasmus+

Bc. Renata Janíková personalistka

E-mail:
renatajanikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 106
Programy:
O DZS

Ing. Blanka Jarolímková účetní

E-mail:
blankajarolimkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 207
Programy:
O DZS

Mgr. Eva Jermanová odborná referentka

E-mail:
evajermanovadzscz
Telefon:
+420 221 850 505
Programy:
Akademická informační agentura

PaedDr. Martina Jeřichová odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

E-mail:
martinajerichovadzscz
Telefon:
+420 221 850 407
Programy:
Erasmus+

Mária Ježková oddělení kontroly projektů

E-mail:
mariajezkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 202
Programy:
O DZS

Bc. Olga Juračáková korunová a valutová pokladna

E-mail:
olgajuracakovadzscz
Telefon:
+420 221 850 214
Programy:
O DZS

Ing. Lucie Kelblová odborná referentka Erasmus+ vzdělávání dospělých

E-mail:
luciekelblovadzscz
Telefon:
+420 221 850 711
Programy:
Erasmus+

Jaroslava Keřková účetní

E-mail:
jaroslavakerkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 215
Programy:
O DZS

Ivana Klánová administrativní podpora

E-mail:
ivanaklanovadzscz
Telefon:
+420 221 850 101
Programy:
O DZS

Mgr. Andrea Klapuchová správce rozpočtu

E-mail:
andreaklapuchovadzscz
Telefon:
+420 221 850 216
Programy:
O DZS

Bc. Roman Klepetko odborný referent Erasmus+ mládež (výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží - KA1)

E-mail:
romanklepetkodzscz
Telefon:
+420 221 850 912
Programy:
Erasmus+

Kateřina Kolorosová spisový pracovník

E-mail:
katerinakolorosovadzscz
Telefon:
+420 221 850 118
Programy:
O DZS

Mgr. Markéta Konečná odborná referentka Erasmus+ mládež (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
marketakonecnadzscz
Telefon:
+420 778 724 198
Programy:
Erasmus+

Mgr. Vendula Kopecká (Venclíková) odborná referentka Erasmus+ mládež (strukturovaný dialog - KA3, TCA, EURODESK)

E-mail:
vendulavenclikovadzscz
Programy:
Erasmus+

Ing. Lenka Kostelecká odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

E-mail:
lenkakosteleckadzscz
Telefon:
+420 221 850 406
Programy:
Erasmus+

Ing. Marie Kotková Erasmus+ mládež (výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží - KA1)

E-mail:
mariekotkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 920

Bc. Tereza Krbcová odborná referentka Erasmus+ EURODESK

E-mail:
terezakrbcovadzscz
Telefon:
+420 221 850 923
Programy:
Erasmus+

Mgr. Pavlína Kroužková odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

E-mail:
pavlinakrouzkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 405
Programy:
Erasmus+

Ing. Jitka Kuželová oddělení kontroly projektů

E-mail:
jitkakuzelovadzscz
Telefon:
+420 221 850 212
Programy:
O DZS

Ing. Kateřina Langerová odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

E-mail:
katerinalangerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 401
Programy:
Erasmus+

Mgr. Adéla Linhartová odborná referentka Erasmus+ mládež

E-mail:
adelalinhartovadzscz
Telefon:
+420 221 850 940
Programy:
Erasmus+

Ing. Soňa Lippmann odborná referentka Study in the Czech Republic

E-mail:
sonalippmanndzscz
Telefon:
+420 221 850 604
Programy:
Study in the Czech Republic

Mgr. Kateřina Lisnerová odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

E-mail:
katerinalisnerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 409
Programy:
Erasmus+

Mgr. Marcela Máchová Eurydice

E-mail:
marcelamachovadzscz
Telefon:
+420 221 850 615
Programy:
Eurydice

Mgr. Lubomír Majerník Studium cizinců v ČR - finanční podklady, stipendia vlády České republiky

E-mail:
lubomirmajernikdzscz
Telefon:
+420 221 850 613
Programy:
Studium cizinců v ČR

Daniela Malá mzdová účetní

E-mail:
danielamaladzscz
Telefon:
+420 221 850 210
Programy:
O DZS

Mgr. Kamila Menšíková odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
kamilamensikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 602
Programy:
Erasmus+

Monika Mikulová sekretariát

E-mail:
monikamikulovadzscz
Telefon:
+420 221 850 100
Programy:
O DZS

Mgr. Ludmila Miškaňová odborná referentka Erasmus+ mládež (Evropská dobrovolná služba - KA1)

E-mail:
ludmilamiskanovadzscz
Telefon:
+420 221 850 904
Programy:
Erasmus+

Ing. Jitka Morčušová vedoucí odboru celoživotního vzdělávání

E-mail:
jitkamorcusovadzscz
Telefon:
+420 221 850 700
Programy:
Erasmus+ Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) Učitelé Evropských škol

Ing. Pavla Motlíčková oddělení kontroly projektů

E-mail:
pavlamotlickovadzscz
Telefon:
+420 221 850 225
Programy:
O DZS

Mgr. Lucie Münchová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
luciemunchovadzscz
Telefon:
+420 221 850 301
Programy:
Erasmus+

Ing. Kateřina Němečková oddělení kontroly projektů

E-mail:
katerinanemeckovadzscz
Telefon:
+420 221 850 201
Programy:
O DZS

Lucie Neubertová asistentka personalistky

E-mail:
lucieneubertovadzscz
Telefon:
+420 221 850 124
Programy:
O DZS

Ing. et Bc. Vladimíra Pavlicová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
vladimirapavlicovadzscz
Telefon:
+420 221 850 311
Programy:
European Schoolnet

RNDr. Helena Pavlíková Eurydice

E-mail:
helenapavlikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 615
Programy:
Erasmus+

Kateřina Peřinová organizační oddělení

E-mail:
katerinaperinovadzscz
Telefon:
+420 221 850 109
Programy:
O DZS

Alena Petrová asistentka Erasmus+ mládež

E-mail:
alenapetrovadzscz
Telefon:
+420 221 850 909
Programy:
Erasmus+

Ing. Dana Petrova ředitelka

E-mail:
danapetrovadzscz
Telefon:
+420 221 850 100
Programy:
O DZS

Mgr. Simona Pikálková Ph.D. Eurydice

E-mail:
simonapikalkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 616
Programy:
Erasmus+

Ing. Eva Procházková hlavní účetní

E-mail:
evaprochazkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 219
Programy:
O DZS

Mgr. Aneta Psotová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
anetapsotovadzscz
Telefon:
+420 221 850 309
Programy:
Erasmus+

Mgr. Olga Pupová odborná referentka Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
olgapupovadzscz
Telefon:
+420 221 850 403
Programy:
Erasmus+

Ing. Martina Rašnerová vedoucí ekonomického odboru

E-mail:
martinarasnerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 200
Programy:
O DZS

Jana Reiserová Studium cizinců v ČR - stipendia vlády České republiky

E-mail:
janareiserovadzscz
Telefon:
+420 221 850 612
Programy:
Studium cizinců v ČR

Monika Říhová podatelna

E-mail:
monikarihovadzscz
Telefon:
+420 221 850 103
Programy:
O DZS

Mgr. Katarína Slaninová odborná referentka

E-mail:
katarinaslaninovadzscz
Telefon:
+420 221 850 511
Programy:
Norské fondy a fondy EHP

Ing. Jan Slavíček odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
janslavicekdzscz
Telefon:
+420 221 850 605
Programy:
Erasmus+

Mgr. Helena Slivková vedoucí odboru odborného vzdělávání

E-mail:
helenaslivkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 400
Programy:
Erasmus+

Bc. Veronika Slivková organizační oddělení

E-mail:
veronikaslivkovadzscz
Programy:
O DZS

Mgr. Ivona Sobotková odborná referentka

E-mail:
ivonasobotkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 509
Programy:
CEEPUS

Mgr. Ivana Stránská odborná referentka Erasmus+ mládež (výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží - KA1)

E-mail:
ivanastranskadzscz
Telefon:
+420 221 850 910
Programy:
Erasmus+

Ing. Alena Svobodová vedoucí oddělení programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
alenasvobodovadzscz
Telefon:
+420 221 850 601
Programy:
Erasmus+

Petra Svobodová provozní Rezidence Dlouhá 17

E-mail:
petrasvobodovadzscz
Telefon:
+420 221 776 111
Programy:
O DZS

Petr Syruček odborný referent Erasmus+ mládež (Evropská dobrovolná služba - KA1)

E-mail:
petrsyrucekdzscz
Telefon:
+420 221 850 921
Programy:
Erasmus+

Mgr. Pavla Šabatková vedoucí odboru primárního vzdělávání

E-mail:
pavlasabatkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 300, +420 725 907 584
Programy:
European Schoolnet Erasmus+

Mgr. Lucie Šafarčíková odborná referentka / Lektoráty

E-mail:
luciesafarcikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 705, +420 725 494 590
Programy:
Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Mgr. Zuzana Šepsová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
zuzanasepsovadzscz
Telefon:
+420 221 850 304
Programy:
Erasmus+

Petra Ševčíková odborná referentka Erasmus+ vzdělávání dospělých

E-mail:
petrasevcikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 710
Programy:
Erasmus+

Mgr. Eva Šimková odborná referentka

E-mail:
evasimkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 507
Programy:
Akademická informační agentura

PaedDr. Rudolf Šindelář vedoucí odboru terciárního vzdělávání

E-mail:
rudolfsindelardzscz
Telefon:
+420 221 850 600
Programy:
Erasmus+

Mgr. Matěj Šonka odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
matejsonkadzscz
Telefon:
+420 221 850 606
Programy:
Erasmus+

Veneta Tončevová odborná referentka

E-mail:
venetatoncevovadzscz
Telefon:
+420 221 850 113
Programy:
Erasmus+ O DZS

Mgr. Jan Trnka odborný referent

E-mail:
jantrnkadzscz
Telefon:
+420 221 850 502, +420 724 967 264
Programy:
CEEPUS

Jitka Turková účení

E-mail:
jitkaturkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 224
Programy:
O DZS

Mgr. Andrea Turynová Eurydice

E-mail:
andreaturynovadzscz
Telefon:
+420 221 850 617
Programy:
Erasmus+

Simona Tvrdíková veřejné zakázky

E-mail:
simonatvrdikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 123

Michal Uhl náměstek ředitelky

E-mail:
michaluhldzscz
Telefon:
+420 221 850 220
Programy:
O DZS

Ing. Lucie Ullíková Studium cizinců v ČR - vedoucí oddělení, studijní pobyty

E-mail:
lucieullikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 611
Programy:
Studium cizinců v ČR

Mgr. Jana Valentová vedoucí oddělení administrativně-technické podpory

E-mail:
janavalentovadzscz
Telefon:
+420 221 850 111
Programy:
O DZS

Ing. Jitka Valchářová ombudsman, zástupce pro komunikaci s regiony

E-mail:
jitkavalcharovadzscz
Telefon:
+420 221 850 127
Programy:
O DZS Erasmus+

Bc. Marie Vermachová organizační oddělení

E-mail:
marievermachovadzscz
Programy:
O DZS

Mgr. Barbora Veselá vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů

E-mail:
barboraveseladzscz
Telefon:
+420 221 850 500
Programy:
Norské fondy a fondy EHP CEEPUS

PaedDr. Olga Vlachová odborná referentka / Krajané

E-mail:
olgavlachovadzscz
Telefon:
+420 221 850 706, +420 724 019 229
Programy:
Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři) Učitelé Evropských škol

Dana Vojtěchová oddělení kontroly projektů

E-mail:
danavojtechovadzscz
Telefon:
+420 221 850 203
Programy:
O DZS

Mgr. Petra E. Votočková (Krňanská) vedoucí Odboru pro mládež

E-mail:
petravotockovadzscz
Telefon:
+420 221 850 950
Programy:
Erasmus+

Mgr. Pavel Zálom odborný referent Erasmus+ mládež (Evropská dobrovolná služba - KA1)

E-mail:
pavelzalomdzscz
Telefon:
+420 221 850 900
Programy:
Erasmus+

Václav Zmrzlík IT

E-mail:
vaclavzmrzlikdzscz
Telefon:
+420 221 850 112
Programy:
O DZS

Martina Žejdlíková účetní

E-mail:
martinazejdlikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 218
Programy:
O DZS