Instituce

Instituce

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro velkou škálu institucí. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Soukromé instituce

Soukromé instituce činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se mohou zapojovat do programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce formou projektů mobility nebo projektů mezinárodní spolupráce.

V rámci projektů mobility mohou instituce vysílat na mezinárodní mobilitu své zaměstnance odpovědné za odborné vzdělávání a přípravu, absolventy středních odborných škol či učilišť nebo žáky odborných středních škol a učilišť. V rámci projektů mezinárodní spolupráce mohou instituce realizovat aktivity zabývající se inovativními postupy vedoucími ke zlepšení kvality výuky, vzdělávání a učení.

Vhodné programy administrované DZS

  • Erasmus+

    Erasmus+

    Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

  • Eurodesk

    Eurodesk

    Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.