Instituce

Instituce

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro velkou škálu institucí. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Neziskové organizace

Neziskový sektor je velice důležitou součástí společnosti. Právo sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích je zakotveno ústavní právem jako jeden prvek demokracie a je základem společenského života. Neziskové organizace jsou zřizovány za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu. Neziskové organizace se mohou zapojovat do programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce formou mezinárodních projektů.

Neziskové organizace, případně nevládní neziskové organizace jsou organizace nezřízené státem a na státu nezávislé, které jsou určeny k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti. Jedná se o sdružení členů nevládního sektoru, jež rozhodují sami za sebe. Neziskové organizace pracují nezávisle na státu a jejich činnost prospívá veřejnému blahu společnosti. Konkrétně se jedná např. o občanská sdružení (od roku 2014 nahrazená spolky), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církev či náboženské společnosti nebo jimi zřízené tzv. církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, veřejnoprávní sdružení, zájmová sdružení právnických osob atd.

Vhodné programy administrované DZS

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Euroguidance

  Euroguidance

  Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.