Instituce

Instituce

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro velkou škálu institucí. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Instituce zaměřené na vědu a výzkum

Prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce je zajišťována podpora dvoustranné či vícestranné mezinárodní spolupráce institucí zaměřených na vědu a výzkum v různých vědních oborech za účelem navázání nové či rozvoje stávající spolupráce.

Mezi hlavní úkoly Domu zahraniční spolupráce patří podpora dvoustranné či vícestranné mezinárodní spolupráce institucí zabývajících se vědou a výzkumem. Prostřednictvím této podpory se daří rozvinout novou spolupráci nebo navázat na stávající projekty, a to v různých vědních oborech. Návrhy projektů mohou podávat veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo výzkumné organizace vždy v závislosti na vybraném programu. Podpora je poskytována i pro víceleté projekty.

Podporu mezinárodní spolupráce institucí zaměřených na vědu a výzkum zajišťují prostřednictvím DZS programy AKTION ČR-Rakousko a Americká vědecká informační agentura.

Vhodné programy administrované DZS

 • AKTION Česká republika - Rakousko

  AKTION Česká republika - Rakousko

  AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

  Na jeho financování se rovnoměrně podílejí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství Rakouska.

 • Americká vědecká informační agentura

  Americká vědecká informační agentura

  AMVIA podporuje česko-americkou spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, administruje příslušné dotační programy a poskytuje související informační a poradenský servis.

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Eurydice

  Eurydice

  Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.