Zajišťování kvality ve vzdělávání: Politika a přístupy v oblasti evaluace škol v Evropě

Eurydice přináší překlad studie Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe. Publikace je věnována externí i interní evaluaci škol, popisuje situaci nejen ve všech členských státech Evropské Unie, ale také na Islandu, v Norsku, Bývalém státě Jugoslávie Makedonii a Turecku. Jejím cílem je popsat aktuální situaci evaluace škol v jednotlivých zemích a porovnat rozličné přístupy, které by mohly vést ke zlepšení kvality fungování škol. Referenčním rokem pro studii je rok 2013/14.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Zajišťování kvality.PNG

Zpět