Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

Pro efektivní plánování politických opatření je třeba pracovat s vysoce kvalitními informacemi založenými na spolehlivých datech. Jaké typy údajů jsou využívány pro tvorbu vzdělávací politiky? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi přístupy evropských zemí k využívání informací? Jaké podpůrné mechanismy existují na podporu tvorby politických opatření, která je založena na podložených informacích?

Nová publikace Eurydice Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education poskytuje předběžné odpovědi. Zpráva přináší základní zmapování velmi komplexní problematiky. Srovnává instituce a postupy pro tvorbu politických opatření založenou na podložených informacích, a rovněž také pojednává o dostupnosti a zprostředkovávání těchto informací. Zpráva představuje konkrétní příklady využití informací při přípravě politických opatření v jednotlivých zemích.

Evidence-based Policy-Making.PNG

Zpět