Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016

Studie obsahuje více než 30 ukazatelů popisujících, jakým způsobem je monitorován vzdělávací systém, a to v pěti oblastech: raná výchovy a péče, míra osvojení základních kompetencí, předčasné odchody ze vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a zaměstnanost absolventů.  Poskytuje doplňující informace ke zprávě Monitor vzdělávání a odborné přípravy.

205_EN_JAF_2016_vignette.jpg

 

Zpět