Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17

Zpráva za rok 2016/17 přináší pravidelný aktualizovaný přehled počtu vyučovacích hodin v povinném vzdělávání. Vedle něj se v části věnované srovnávací analýze zaměřuje na to, jaké změny ve vzdělávacích politikách týkající se doporučené roční časové dotace a její distribuce mezi jednotlivé předměty přinesl uplynulý rok. Zvláštní pozornost je pak věnována několika oblastem, které jsou v současné době předmětem zvláštního zájmu na evropské úrovni: čtení, psaní a literatuře, matematice, přírodním vědám, cizím jazykům a tělesné výchově a výchově ke zdraví. U matematiky a přírodních věd porovnává minimální doporučenou časovou dotaci s reálnou dotací, kterou udávali učitelé a studenti ve výzkumech TIMSS a PISA.

Instruction Time 2016_17.PNG

Zpět