Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání v evropských zemích 2015/16

Instruction Time 2015-16 - Cover.jpg

Eurydice vydala aktuální zprávu Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory  Education in Europe 2015/16. Publikace nabízí přehledné digramy podle zemí a podle vyučovacích předmětů. Ve srovnávací části se zaměřuje na celkové počty hodin na jednotlivých vzdělávacích stupních (např. v Dánsku je na primární úrovni počet hodin dvakrát vyšší než v Bulharsku) nebo na předměty s největším poměrem vyučovací doby (kromě vyučovacího jazyka a literatury je to matematika, a na sekundární úrovni také cizí jazyky a přírodní vědy). Sleduje také, jakou míru volnosti mají školy v této oblasti (větší flexibilita bývá v čase věnovaném daným předmětům než ve výběru předmětů, které se budou vyučovat).

Zprávy z minulých let na webu naerasmusplus.cz v rubrice Školství ve srovnání.

Zpět