Organizace školního a akademického roku 2016/17

Eurydice přináší v publikaci The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17 pravidelnou aktualizaci údajů o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Publikace The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17 informuje o rozdělení akademického roku 2016/17, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, přičemž jsou brány v úvahu rozdíly mezi univerzitními a neuniverzitními studijními programy.

Veškeré informace jsou dostupné pro 37 evropských zemí.

 

Cover School Calendar 2016-17.jpgCover Academic Calendar 2016-17.jpg

 

Zpět