Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017

Nová studie Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 (Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Akademičtí pracovníci – 2017) zkoumá současnou realitu akademických pracovníků v měnícím se prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zpráva se zaměřuje na kvalifikační požadavky na akademické pracovníky, proces přijímání, zaměstnávání akademických pracovníků a pracovní podmínky v akademické sféře, dopad externího zajišťování kvality a strategie pro internacionalizaci na centrální úrovni. Zahrnuje také diagramy popisující klíčové charakteristiky jednotlivých skupin akademických pracovníků v konkrétních zemích.

Studie je analýzou kvalitativních údajů shromážděných sítí Eurydice, doplněných kvantitativními údaji Eurostatu a Evropského rejstříku terciárního vzdělávání (ETER) a informacemi získanými z šetření, která byla pro účely studie cíleně vypracována odbory a národními hodnoticími agenturami.

Anglická verze publikace pdf.

Academic Staff - Cover.jpg

Zpět