Mobility Scoreboard: Higher Education

Zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání Mobility Scoreboard: Higher Education obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Vybrané ukazatele o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávaní jsou společně s obdobnými za počáteční odborné vzdělávání, které zpracoval CEDEFOP, prezentovány jako Mobility Scoreboard. Zpráva navazuje na doporučení Rady Evropské unie „Mládež v pohybu“ z roku 2011 s cílem podpořit vzdělávací mobilitu mladých lidí. Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání.

Mobility_Cover.jpg

 

 

Zpět