Key Data on Teaching Languages at School in Europe

Žáci na primární úrovni vzdělávání se svůj první cizí jazyk začínají učit v dřívějším věku a pokračují s jeho osvojováním po celou dobu povinné školní docházky. Ve srovnání se stavem před deseti lety vzrůstá počet žáků nižšího sekundárního vzdělávání, kteří se učí dva cizí jazyky. A ve většině zemí nyní fungují opatření na podporu dětí migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země. Toto jsou některá z hlavních zjištění, která přináší nová studie sítě Eurydice 'Key Data on Teaching Languages at School in Europe'  (Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě). Údaje ve studii, která kombinuje data z různých zdrojů s důkladnou analýzou jazykového vzdělávání a výuky, jsou vztaženy k referenčnímu roku 2015/2016 a poskytly je jak členské státy EU, tak i některé další evropské země.

Více informací o studii je k dispozici na webu sítě Eurydice.

Cover_KD_Languages2.jpg

Zpět