Workshop ve Třídě budoucnosti

Téma: Jak motivovat žáky k dalšímu studiu a volbě profesního uplatnění v oblasti matematiky, přírodních věd a technických oborů.

Jak motivovat žáky k dalšímu studiu a volbě profesního uplatnění v oblasti matematiky, přírodních věd a technických oborů bude tématem třídenního workshopu, který se uskuteční ve dnech 14. - 16. 10. 2016 v Bruselu. Toto setkání je určeno pro kariérní poradce, ale i učitele základních a středních škol, kteří aktivně pomáhají žákům zvolit si vhodné profesní uplatnění (např. v roli poradců pro budoucí povolání).

Cílem workshopu je představit rozličné kariérní možnosti, které zmíněné obory nabízejí. Žáci si totiž mnohdy přírodovědné a technické obory spojují pouze s profesí vysokoškolského učitele či vědce, přitom neustále vznikají nová pracovní místa, pro něž jsou znalosti z těchto oborů klíčové. V rámci programu budou prezentovány různé projekty, které se této otázce věnují, a proběhnou i prakticky zaměřené workshopy. Důraz bude kladen na spolupráci škol či vzdělávacích institucí s průmyslem. Nedílnou součástí bude sdílení dobré praxe a zkušeností z různých evropských zemí.

Workshop proběhne ve Třídě budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL, www.dzs.cz/cz/eun/fcl/). Jedná se o modelovou třídu disponující moderními technologiemi a umožňující různé uzpůsobení prostoru, čímž se zvyšuje interaktivita a kooperace žáků. Workshop se uskuteční v rámci projektu Scientix (www.scientix.eu), který podporuje a propaguje evropskou spolupráci v oblasti matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tento projekt je koordinován sdružením Europen Schoolnet, do něhož jsou zapojeny pověřené národní agentury či přímo ministerstva školství (ČR je zastoupena Domem zahraniční spolupráce, více viz www.dzs.cz/eun).

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce. Vybraným účastníkům bude uhrazena letenka, ubytování a strava v rámci programu. V případě zájmu vyplňte, prosím, následující formulář, a to nejpozději do 6. září 2016. O výsledku Vás budeme informovat e-mailem. S případnými dotazy se můžete obrátit na Vladimíru Pavlicovou (vladimira.pavlicova@dzs.cz).

Registrační formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpoMYlk_tVZwzVyunO6aif8j6wjluC1q30LWp62Cp4DONUrQ/viewform

Zpět