Sedm výukových scénářů pro výuku s tablety v češtině

Metodická podpora pro učitele, které začínají s tablety ve výuce 

V rámci projektu Creative Classrooms Lab bylo vytvořeno sedm modelových výukových scénářů, které ukazují, jak lze tablety zapojit do výuky. Scénáře jsou obecné a je možné je realizovat na každém stupni vzdělávání a v různých vyučovacích předmětech. Každý scénář obsahuje základní popis, výukový scénář a podrobný přehled výukových aktivit. Na základě scénáře, který obsahuje i popis modelové hodiny, si může každý učitel sestavit vlastní osnovu hodiny pro svůj předmět a probíranou látku.  Jak názvy scénářů napovídají, každý scénář akcentuje vždy některou stránku práce s tablety a vyzdvihuje tipy aktivit, pro které je dobré tablety využít. 

Scénáře a všechny podpůrné metodické materiály ke stažení zde

Zpět