European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

SCIENTIX

O projektu

SCIENTIX propaguje a podporuje spolupráci mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů (STEM -  science, technology, engineering and maths). Projekt SCIENTIX je iniciován Evropskou Komisí a administruje ho sdružení European Schoolnet, síť zahrnující ministerstva školství či jimi nominované národní agentury. Webové stránky projektu jsou dostupné z adresy www.scientix.eu.

scientix_logo.jpg

V první fázi projektu SCIENTIX (2009-2012) byl vytvořen online portál, na kterém byly shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti STEM. Ve druhé fázi projektu (2013 – 2016) je cílem propagace portálu v jednotlivých zemích a to za pomoci sítě národních kontaktních míst. V České republice je národním kontaktním místem Dům zahraniční spolupráce. V průběhu let 2014  - 2016 bude v ČR pořádána řada akcí (seminářů, workshopů) a také národní konference SCIENTIX. Cílem akcí je propagovat inovativní a badatelsky zaměřenou výuku STEM.

Přínos tohoto projektu lze vidět nejen v množství výukových materiálů, které zdarma nabízí pro učitele, ale také v možnosti zveřejnit zajímavé národní projekty z oblasti STEM na portálu Scientix a tím zvýšit jejich propagaci i okruh možných uživatelů. Portál Scientix lze také využít jako zdroj informací pro vědecké pracovníky, projektové manažery, či zástupce státní správy z oblasti školství. Přestože lze na portálu Scientix vyhledávat a stahovat výukové materiály zcela volně, registrace přináší mnohé výhody. Mezi hlavní přínosy patří možnost bezplatně požádat
o přeložení
libovolného materiálu do jednoho z 24 oficiálních jazyků Evropské unie či získání OpenID. Postup registrace je k dispozici zde.

 

Kontakty v ČR

Kontaktní osoba: Vladimíra Pavlicová, vladimira.pavlicova@dzs.cz.

LogoFacebook.jpg Facebook: www.facebook.com/CZEUN

LogoTwitter.jpg Twitter: twitter.com/eTwinningEUN_CZ nebo hashtag #scientixcz

 

SCIENTIX je určený:

 • učitelům
 • vědeckým pracovníkům
 • politikům a státním úředníkům
 • místním autoritám
 • rodičům
 • komukoliv se zájmem o zlepšení výuky matematiky a přírodovědných předmětů

 

Co SCIENTIX nabízí?

Učitelé

 • Mnoho zajímavých digitálních učebních materiálů, které můžete využít ve výuce.
 • Informace o zajímavých akcích, které se konají v ČR.
 • Možnost účasti na 2. Evropské konferenci Scientix konané 24. – 26. 10. 2014 v Bruselu.
 • Možnost zapojení se do online vzdělávání – webinářů či diskusních fór na evropském portálu.
 • Možnost účastnit se webinářů, které pořádá DZS. Proběhlé webináře můžete shlédnout zde
 • Možnost účastnit se seminářů, které pořádá DZS.

Vědečtí pracovníci a odborníci

Řešitelé národní projektů z oblasti STEM financovaných z veřejných zdrojů

 • Možnost umístit informace o projektu na portál .
 • Zvýšení propagace projektu.
 • Šíření jeho výsledků během projektu i po jeho skončení.
 • Možnost nalezení dalších partnerů.
 • Bližší informace se lze dočíst zde.