Národní konference SCIENTIX

Ve dnech 13. - 14. 6. 2014 proběhla v Praze Národní konference SCIENTIX.

Národní konference SCIENTIX se uskutečnila v rámci stejnojmenného projektu Evropské komise, který má za cíl propagaci a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů (tzv. STEM předměty). Pořadatelem byl Dům zahraniční spolupráce, který je v České republice národním kontaktním místem projektu SCIENTIX.

Logo Scientix

Zhruba 100 účastníků mělo v průběhu dvou dnů na výběr bohatý program. Úvodní prezentaci, ve které byl projekt SCIENTIX detailně představen, doplnily dvě zajímavá představení, v nichž bylo možné vidět zvuk či ochutnat cukrlátka zmrazená dusíkem. Jádro programu konference tvořily workshopy, na kterých se zájemci dozvěděli nejen řadu podnětných informací a odkazů na výukové materiály, ale také si mohli mnohé pokusy či moderní technologie sami prakticky vyzkoušet. Nedílnou součastí programu byla také vzájemná výměna zkušeností účastníků a sdílení příkladů dobré praxe. Materiály z konference včetně twitterové konverzace jsou k dispozici na webové stránce http://www.etwinning.cz/konference-scientix/.

Vzhledem k množství pozitivních ohlasů věříme, že konference byla pro účastníky inspirativní a mnohé nápady využijí v rámci činnostního učení ve své výuce. Poděkování patří všem lektorům a zejména českým ambasadorkám projektu SCIENTIX, kterými jsou paní H. Lazarová, M. Kupilíková a V. Krajčová.

 

Evropský projekt SCIENTIX si klade za cíl rozvoj STEM předmětů a badatelsky orientované výuky ve školách. Učitelům i širší veřejnosti nabízí volný přístup k řadě učebních materiálů a dalších informačních zdrojů prostřednictvním webové stránky http://www.scientix.eu/. Tato stránka funguje jako portál, který shromažďuje odkazy na aktuální i ukončené evropské projekty financované z veřejných zdrojů. Prohlížení či stahování materiálů je bezplatné a nevyžaduje registraci. Výhodou registrace je možnost žádat o překlad materiálů do svého mateřského jazyka. Bližší informace o projektu lze nalézt také na stránkách http://www.etwinning.cz/.

 

ambasadorky scientix   zmrazený dusíkworkshopnanopinion

Zpět