European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

MENTEP

MENTEP  - MENtoring Technology-Enhanced Teaching

 • Tříletý projekt (duben 2015- květen 2018) zaměřený na vytvoření a následné otestování sebehodnotícího nástroje pro zjišťování úrovně ICT dovedností učitelů a schopnost učitelů zapojovat digitální technologie do každodenní výuky.
 • Projekt koordinuje organizace European Schoolnet, Dům zahraniční spolupráce je jedním z partnerů projektu.
 • Projekt je financován z programu Erasmus+ (KA3). 

 

   Mentep logo.jpg ERA+ logo.jpg

 

Cíle projektu:

 • analyzovat stávající autoevaluační nástroje existující v některých zemích;
 • vytvořit prototyp evropského autoevalučního nástroje, který by byl využitelný napříč zeměmi (http://mentep-sat-runner.eun.org/; k dispozici i v českém jazyce);
 • otestovat nástroj na velkém vzorku učitelů – cca 1000 učitelů v každé zapojené zemi;
 • vytvořit online prostředí s nástroji pro další vzdělávání učitelů, které bude využívat již dostupných i nových nástrojů a zdrojů jako mimo jiné nástrojů třídy budoucnosti Future  Classrooms Lab či online masivních kurzů v rámci European  Schoolnet Academy (národní ekosystém: http://mentep.webnode.cz/ a evropský ekosystém: http://mentep.eun.org/resource-ecosystem).

Předběžný harmonogram projektu:

 • 2015 - 2016 vytváření nástroje
 • školní rok 2016/2017 - pilotní testování nástroje
 • 2018 a dále - nástroj k dispozici všem českým školám a učitelům 

 

 

 

Kontakt

 • Pavla Šabatková: pavla.sabatkova@dzs.cz
 • Vladimíra Pavlicová: vladimira.pavlicova@dzs.cz 

Webová stránka projektu: http://mentep.eun.org/