Jak smysluplně využít tablety ve výuce?

Podívejte se na video o projektu Creative Classrooms Lab, ve kterém se dozvíte, jak propojit tablety, téma rychlost a skládání vlaštovek.

 

V rámci projektu Creative Classrooms Lab byly vytvořeny výukové scénáře speciálně navržené pro výuku s tablety, které byly následně pilotně ověřeny v osmi evropských zemích včetně České republiky. Tyto scénáře jsou zdarma k dispozici na webu projektu http://creative.eun.org, kde si je mohou zájemci stáhnout, inspirovat se jimi a případně si podle nich vyzkoušet vlastní výuku.

Využití tabletů ve výuce a zkušenosti z evropského projektu Creative Classrooms Lab jsou tématem masivního online kurzu, který v rámci EUN Academy začíná 13. dubna 2015. Bližší informace o kurzu zde: www.europeanschoolnetacademy.eu/web/tablets-in-schools. 

Zpět