European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

Web programu

eSkills for Jobs 2015-2016

O kampani

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je koordinátorem evropské kampaně za počítačovou gramotnost eSkills for Jobs 2015-2016, do které se zapojili významní zástupci komerční IT sféry i neziskového sektoru v oblasti ICT ve vzdělávání ze všech zemí Evropy. 

eSkills for Jobs 2015-2016 je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl, jejíž hlavní cíl leží ve zvýraznění a propagaci již existujících či nových aktivit a projektů v oblasti ICT (nejen) ve vzdělávání. Kampaň se snaží především zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století a dále zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů a budoucí profesní uplatnění v této oblasti. DZS je národním koordinátorem kampaně v ČR. 

V České republice je hlavním cílem kampaně přinášet zajímavé informace a inspiraci z IT oblasti všem zájemcům z řad IT odborníků, učitelů a studentů, ale i široké veřejnosti. Kampaň v tuzemsku také podporuje a dále šíří informace o zajímavých konferencích, seminářích a workshopech českých partnerů v oblasti IT. Stěžejní aktivitou kampaně pak je test IT Fitness, který letos nabízíme již popáté a prostřednictvím kterého si můžete ověřit úroveň svých počítačových dovedností.

 

Webová stránka kampaně v ČR www.itfitness.cz

Evropské stránky kampaně http://eskills4jobs.ec.europa.eu/

 

LogoFacebook.jpg Facebook: www.facebook.com/eskills4jobsCZ

LogoTwitter.jpg Twitter: twitter.com/eSkills4JobsCZ

  

Test IT Fitness 2016 je spuštěn!

  • Letošní ročník je opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější.
  • IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.
  • Test je zdarma a vybírat můžete ze dvou variant dle obtížnosti; a) pro základní školy a b) pro střední školy i širokou veřejnost.
  • Probíhat bude v období září – listopad 2016.

 

Výsledky IT Fitness testu

Po vyplnění testu každý účastník obdrží certifikát s procentuální úspěšností. Správné odpovědi včetně výsledků testování budou k dispozici po jeho oficiálním ukončení, tedy nejdříve v prosinci 2016.

Výsledky testu z minulých let si můžete prohlédnout zde

 

Partneři kampaně

Do kampaně se zapojilo téměř 40 partnerů z řad velkých i menších firem, veřejných institucí i neziskových organizací, jichž se dotýká téma počítačové gramotnosti a elektronických dovedností. Jednalo se o mediální partnerství bez finančních závazků. Partneři dostali možnost propagovat své aktivity prostřednictvím webu na národní i evropské úrovni. Kompletní seznam partnerských institucí je k dispozici na webových stránkách kampaně www.itfitness.cz. Všem partnerům děkujeme za spolupráci!