DigiKoalice

Dům zahraniční spolupráce se stal členem DigiKoalice, která podporuje rozvoj digitální gramotnosti české společnosti.

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců různých institucí, které se zabývají vzděláváním a digitálními technologiemi. DigiKoalice prostřednictvím svých aktivit upozorňuje na důležitost digitálních dovedností pro život v dnešním světě, a to zejména s ohledem na požadavky trhu práce. 

Zpět