Coding our Future

Programování a informatické myšlení na školách v evropském kontextu 

Organizace European Schoolnet vydala u příležitosti evropské kampaně týdne programování Codeweek publikaci COMPUTING OUR FUTURE. Publikace shrnuje, jak jednotlivé evropské země podporují zavádění informatického myšlení a programování do výuky na základních a středních školách. Publikace k dispozici v angličtině zde.

Studie mapuje jak stávající stav v evropských zemích, tak budoucí strategie a inciativy, které jednotlivé země v oblasti programování plánují zavést do svých vzdělávacích systémů. Za ČR je ve studii několikrát citována Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a změny, které by měla přinést do vzdělávacích plánů škol v oblasti ICT a programování.  

Autor: European Schoolnet
Fotogalerie

Zpět