Astronomie - online kurz pro učitele

V září a říjnu 2016 probíhá bezplatný online kurz pro učitele fyziky a zeměpisu a další zájemce o astronomii.

Jak nadchnout žáky ke studiu astronomie je tématem masivního otevřeného on-line kurzu (MOOC), do něhož se mohou zapojit učitelé z různých evropských zemích. V rámci kurzu budou představeny badatelsky orientované aktivity a ICT nástroje vhodné pro výuku astronomie a také možnosti, jak zvýšit zájem dívek o tuto oblast.

Kurz lze absolvovat z pohodlí domova a v čase, který si účastník sám zvolí. Úspěšní účastníci obdrží po absovování kurzu elektronický certifikát. Délka kurzu je 5 týdnů, zapojit se lze kdykoli v jeho průběhu (kurz byl zahájen 5. září). Celý kurz je v angličtině, ale k jeho zvládnutí stačí průměrná znalost jazyka. Více viz http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/teaching-space-awareness-in-your-classroom

 

Space awareness.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět