European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Aktuální projekty

Dům zahraniční spolupráce vstupuje v rámci svého členství v síti EUN do mnoha inovativních evropských projektů zaměřených na metodickou podporu využívání digitálních technologií ve výuce. Do projektů jsou zapojovány české školy a učitelé, kteří se v nich učí technologie smysluplně využívat a zapojovat je do výuky všech předmětů na různých stupních vzdělávání. 

 • MENTEP (2015 - 2018) - evropský projekt zaměřený na vytvoření autoevaluačního nástroje pro hodnocení ICT dovedností učitelů 
  • DZS je jedním z partnerů projektu, více o projektu na webu DZS 
 • SCIENTIX – projekt zaměřený na rozvoj inovativní výuky matematiky a přírodovědných předmětů.
  • DZS je národním kontaktním místem projektu v ČR. Více o české účasti zde. 
 • Learning Resource Exchange - systém propojených evropských národních úložišť digitálních učebních materiálů, který učitelům zdarma nabízí přes 250 000 výukových materiálů.
  • DZS je členem mezinárodní skupiny, která se podílí na rozvoji tohoto portálu. Více o české účasti zde. 
 • Future Classroom Lab - projekt, v rámci něhož je vytvořena modelová Třída budoucnosti, která slouží jako zdroj inspirace a zamyšlení nad rolí moderních technologií ve výuce.
  • DZS je partnerem projektu. Více o české účasti zde.