ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Publikace

Datum Název Typ Popis
4. 8. 2017 How to Assess, validate and recognise learning outcomes pdf Anglický překlad příručky „Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení“
28. 12. 2016 Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení pdf Cílem této příručky je usnadnit realizátorům projektů mobility, kteří ve svých projektech vytvářejí a používají jednotky výsledků učení, proceduru hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. 
9. 11. 2016 Příklady využití ECVET v praxi pdf Brožura obsahuje ukázky jednotek výsledků učení z různých oborů vzdělání, doplněné o komentáře a návrhy na zlepšení vypracované zástupci týmu ECVET expertů.
7. 3. 2016 Report on the implementation of ECVET in the Czech Republic pdf Anglický překlad Zprávy o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
22. 2. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v ČR pdf Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu 
26. 11. 2015 Příklady ECVET v praxi pdf Brožura přibližuje několik realizovaných projektů, které uplatnily principy systému ECVET a ukazuje realizátorům konkrétní možnosti využití systému ECVET ve vlastních projektech.
26. 1. 2015 Jak vytvořit jednotku výsledků učení pdf Praktický průvodce obsahující nejen rady a tipy, jak vytvořit jednotku výsledků učení, ale i ukázky jednotek vytvořených v rámci projektů mobility.
22. 1. 2015 Otázky a odpovědi pdf Brožura formou otázek a odpovědí představuje hlavní principy systému ECVET a vysvětluje základní termíny, jež jsou v rámci EVCET používány.