Analýza jednotek výsledků učení

Členové Národního týmu expertů ECVET vypracovali analýzu jednotek výsledků učení z projektů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě). Do analýzy bylo zařazeno 732 jednotek z projektů financových v rámci Výzev 2016 a 2017. Cílem bylo zjistit kvalitu jednotek, porovnat ji s výsledky podobných analýz provedených v předchozích letech a identifikovat trendy ve vývoji kvality jednotek používaných v České republice.

Hlavní zjištěné silné stránky:

 

Hlavní zjištěné slabé stránky:

Pro více informací využijte e-mailovou adresu ecvet@dzs.cz

Zpět