ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Aktivity expertů

PRAKTICKÝ WORKHOP ECVET 

Ve dnech 20. - 21. června 2018 uspořádal Dům zahraniční spolupráce v Kralupech nad Vltavou Dvoudenní workshop pro příjemce grantuz programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. Cílem workshopu bylo poskytnout návrhy na řešení problémů vyskytujících se při využívání zásad systému ECVET v projektech mobility a umožnit účastníkům vyměnit si zkušenosti. Těžištěm workshopu byly diskuse ve skupinách, kterou řídili členové národního týmu expertů ECVET. K hlavním tématům diskuse patřilo praktické řešení problémů při vypracování jednotek výsledků učení, osobních záznamů a závěrečných zpráv o realizaci projektů.      

Program Praktický workshop ECVET

Prezentace ECVET DZS

Prezentace  ECVET NUV

Prezentace ECVET Přínos praxí

Prezentace ECVET Závěrečná zpráva

Výstupy Praktický workshop ECVET

 

ECVET Fórum

Ve dnech 14. a 15. června 2018 uspořádala Evropská komise výroční setkání uživatelů ECVET s názvem ECVET Fórum, tentokrát v rámci bulharského předsednictví EU v Sofii. Zúčastnilo se ho asi 150 odborníků ze všech členských zemí EU. Tématem letošního ECVET Fóra bylo Využívání ECVET v dlouhodobých mobilitách jako reakce na loňské vyhlášení nové iniciativy EK Erasmus PRO podporující dlouhodobé mobility. Součástí Fóra byly prezentace v plénu a pět diskusních workshopů zaměřených na různé aspekty dlouhodobých mobilit.  Součástí Fóra byl také tzv. projektový inkubátor jako forma pro výměnu informací a zkušeností účastníků.

Výstupy ECVET Fórum

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-using-ecvet-long-duration-mobility-0

 

ECVET PEER LEARNING ACTIVITY IN HUNGARY

Každoročně pořádaný mezinárodní seminář zaměřený na výměnu informací a zkušeností zástupců národních týmů expertů ECVET z východních zemí EU se konal ve dnech 7. a 8. června 2018 v Budapešti za účasti odborníků z jedenácti zemí (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). Tématem semináře bylo Posilování role pracovišť v přípravě a realizaci mezinárodní mobility a národních systémů učňovství. Prezentace a diskuse na semináři se zaměřovaly zejména na to, jak využít přístup založený na definování výsledků učení v projektech mezinárodní mobility a v duálních systémech odborné přípravy.  

Výstupy ECVET PEER LEARNING ACTIVITY IN HUNGARY