Vyšel nový příkaz ministra č. 4/2014 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia MŠMT vložená do Central European Programme for University Studies (CEEPUS III)", který nahrazuje dosavadní příkaz ministra č. 26/2011.

Pro program CEEPUS je důležitá příloha 3. Oba dokumenty najdete v sekci "Dokumenty". 

Zpět