Výsledky výběrového kola projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2016 na akademický rok 2016/2017

K 15. lednu 2016 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 100 přihlášek projektů univerzitních sítí na akademický rok 2016/2017. Celkem 74 projektů bylo schváleno, 16 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 10 projektů bylo zamítnuto.

Z projektů podaných českými vysokými školami bylo 66 schváleno, 6 získalo statut Umbrella Network a 1 byl zamítnut. Mezi schválenými projekty je 8 projektů českých koordinátorů.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno celkem 695 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.

Výsledky za všechny země najdete zde, výsledky projektů podle zapojených českých vysokých škol najdete zde.

Zpět