Aktualizovaná Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám v r. 2016

Dokument, který odkazuje mj. i na způsob vyplácení cestovného v programu CEEPUS, najdete ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Zpět