Americká vědecká informační agentura

Americká vědecká informační agentura

AMVIA podporuje česko-americkou spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, administruje příslušné dotační programy a poskytuje související informační a poradenský servis.

Příklady dobré praxe

 

 CZ_titulka.jpg  

Mezinárodní spolupráce ČR-USA ve výzkumu a vývoji – program KONTAKT II

Brožura pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II (LH) – poskytovatel MŠMT ČR

V oblasti podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hraje program KONTAKT II (LH) v období 2011 až 2017 významnou roli a posouvá kvalitu české vědy na světovou úroveň. Čeští vědci se díky této finanční podpoře z českého rozpočtu stali spolupracovníky na velice kvalitních projektech vědeckého světa a získali možnost pracovat v laboratořích v USA.

EN_titulka.jpg Czech-U.S. International Cooperation in Research and Development – KONTAKT II Program

The brochure for the promotion of research results of the KONTAKT II (LH) Program – The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS), Provider

As far as the support of international cooperation in research and development is concerned, the KONTAKT II (LH) program has played a significant role and has contributed to increasing the quality of Czech science on the international level during the 2011 – 2017 period. Owing to this financial support from the Czech state budget, Czech scientists have been able to participate in high-quality projects throughout the scientific world and have had the opportunity to work in laboratories in the US.


 

 Tisková verze brožury pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II

 je ke stažení zde

Snímek 1 (13.10.2016 12-56).png Rozhovor s vědcem Petrem Svobodou, experimentálním biologem

Natočený rozhovor v prostorách laboratoří Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky s vědcem Petrem Svobodou, experimentálním biologem
o česko-americké spolupráci v jeho životě a praxi vědce
.

 

 

IMG_6723.JPG   Týden výzkumu a inovací pro praxi 2015

Prezentace agendy AMVIA na konferenci Týden výzkumu a inovací pro praxi 2015
v Hustopečích u Brna, ČR.

AMVIA_poster.jpg   21. Mezinárodním sympoziu INOVACE 2014

Prezentace agendy AMVIA na 21. Mezinárodním sympoziu INOVACE 2014 v Praze, ČR.

 

IMG_6195.JPG   18. Mezinárodním mikroskopickém kongresu (IMC2014)

Podpora účasti americké prof. Xiaowei Zhuang na 18. Mezinárodním mikroskopickém kongresu (IMC2014) pořádaném v Praze, ČR.

 

 

 Foto_medailonek2.jpg  22. Mezinárodní konferenci o isoprenoidech (ICI2014)

 Podpora účasti amerického prof. Douglas Covay na 22. Mezinárodní konferenci
 o isoprenoidech  (ICI2014) pořádané v Praze, ČR.