Americká vědecká informační agentura

Americká vědecká informační agentura

AMVIA podporuje česko-americkou spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, administruje příslušné dotační programy a poskytuje související informační a poradenský servis.

Základní informace

Podpora česko-americké spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o vědecko-technické spolupráci, administrace příslušných dotačních programů na základě pověření MŠMT a související  informační a poradenský servis.

AMVIA zabezpečuje:

 • Veřejná soutěž - program KONTAKT II (LH): vědecko-technické spolupráci na základě pověření MŠMT
  • zabezpečení hodnocení odbornými oponenty
  • příprava materiálů k posouzení Společnou radou Dohody
  • monitorování projektů.
 • Informační a poradenské činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích.
 • Posílení a podpora spolupráce mezi českými a americkými národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti vědy, výzkumu a komercionalizace technologií.
 • Rozvoj kontaktů mezi českými a americkými vědci.
 • Konference a semináře.

 

Od 1.1.2017 není agenda AMVIA v Domě zahraniční spolupráce vykonávána.

MŠMT ČR schválilo program Inter-Excellence, který bude v dalších letech podporovat mezinárodní spolupráci ve vědě a naváže na praxi KONTAKTU II, včetně oblasti podpory česko-americké spolupráce.

Bližší informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

Novinky

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny