AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termín pro předkládání návrhů projektů

15. září 2017: termín podávání návrhů projektů pro realizaci od 15. 10. 2017 a v roce 2018

Termín: 15. 9. 2017

Zpět na detail programu