AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termín pro podávání žádostí o stipendia

30. listopad 2018: termín pro podávání žádostí o jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské pedagogy

Termín: 31. 10. 2018

Zpět na detail programu