AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termín pro předkládání návrhů projektů

15. duben 2017: termín podávání návrhů projektů pro realizaci od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

Termín: 15. 4. 2017

Zpět na detail programu