Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii

Registrační formulář pro výběrové řízení. Podmínky jsou zveřejněny na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/

Začátek akce: 29. 11. 2016 12:34

Konec akce: 15. 2. 2017 23:59

Zpět na detail programu